Tin hoạt động

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Vũ Trọng Huy

Ngày tạo : 17/10/2021

Ngày 15/10/2021, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Trọng Huy, Hội đồng do PGS.TS. Nguyễn Xuân Chính làm Chủ tịch theo Quyết định số 1196 /QĐ-VKH ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng với đề tài “Nghiên cứu sự làm việc của kết cấu nhà xây dựng trong vùng chịu ảnh hưởng động đất ở Việt Nam bằng phương pháp Monte – Carlo cải tiến”, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, mã số: 9580201. Đến dự Hội đồng có TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Viện trưởng Phụ trách, TS. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đại diện cho cơ sở đào đạo, các nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Phó Viện trưởng Phụ trách Nguyễn Hồng Hải chúc mừng nghiên cứu sinh

 

Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng nghiên cứu sinh

 

 Các thầy trong Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng nghiên cứu sinh

 

Bố cục luận án gồm: Phần mở đầu; Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu công trình nhà chịu động đất; Chương 2: Phương pháp Monte - Carlo và phương pháp Monte - Carlo cải tiến trong tính toán kết cấu; Chương 3: Phương pháp Monte - Carlo cải tiến trong tính toán kết cấu công trình nhà chịu động đất theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 có kể đến tham số mờ của tiêu chuẩn; Chương 4: Nghiên cứu, khảo sát sự làm việc của một số kết cấu công trình nhà chịu động đất theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 bằng phương pháp Monte -Carlo cải tiến và phương pháp truyền thống, so sánh và đánh giá; Kết luận chung; Tài liệu tham khảo.

Nội dung Luận án tập trung nghiên cứu số hóa các tham số mờ trong TCVN 9386:2012, khảo sát tính toán nội lực và chuyển vị của hệ kết cấu chịu lực cho một số công trình nhà cao tầng và thấp tầng chịu động đất của Việt Nam và đã đạt được một số kết quả như: Nhận diện, phân loại các tham số mờ trong tiêu chuẩn TCVN 9386:2012; Số hóa các tham số mờ bằng cách mờ hóa và biến đổi tương đương về định lượng giữa tham số mờ và các tham số khác; Bổ sung và hoàn thiện thuật toán phân tích mờ kết cấu để tính toán kết cấu nhà chịu động đất có chứa 3 loại tham số: tất định, ngẫu nhiên và mờ; Tính toán theo thuật toán đề nghị và với thuật toán tất định truyền thống cho một số công trình tại các vùng khác nhau ở Việt Nam để so sánh, đánh giá và kiến nghị.

Sau khi trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng, Hội đồng đánh giá Luận án của nghiên cứu sinh Vũ Trọng Huy đáp ứng yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kỹ thuật, phù hợp với chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, mã số: 9580201; không trùng lặp với các công trình đã công bố trong và ngoài nước.

Luận án đạt yêu cầu với kết quả 7/7 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành, Chủ tịch Hội đồng công bố Nghị quyết của Hội đồng và kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Vũ Trọng Huy./.

Các tin liên quan