Tin hoạt động

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Nghiên cứu nâng cao cường độ chịu kéo khi uốn và khả năng chống mài mòn của bê tông cát mịn đối với mặt đường Bê tông xi măng” của Nghiên cứu sinh Ngọ Văn Toản

Ngày tạo : 18/12/2019

Đề tài “Nghiên cứu nâng cao cường độ chịu kéo khi uốn và khả năng chống mài mòn của bê tông cát mịn đối với mặt đường Bê tông xi măng” của nghiên cứu sinh Ngọ Văn Toản, chuyên ngành kỹ thuật vật liệu, mã số: 9520309.

Luận án gồm: phần Mở đầu; 05 Chương (Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và sử dụng của bê tông cát mịn; Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Nâng cao cường độ chịu kéo khi uốn và khả năng chống mài mòn của bê tông cát mịn đối với mặt đường bê tông xi măng; Chương 4: Nghiên cứu một số tính chất của bê tông cát mịn đối với mặt đường bê tông xi măng; Chương 5: Ứng dụng thực tế và đánh giá hiệu quả kinh tế); Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo; Phụ lục.

Luận án nghiên cứu nhằm nâng cao cường độ chịu kéo khi uốn và khả năng chống mài mòn của bê tông cát mịn dùng làm mặt đường bê tông xi măng tới đường cấp I. Từ đó luận án đưa ra một số đóng góp mới: Sử dụng cát mịn có mô đun độ lớn từ 1,2 đến 1,9 kết hợp với mạt đá (M dl = 3,6), xi măng (PC40, PCB40) và phụ gia siêu dẻo gốc polycarboxylate có thể chế tạo được bê tông với cường độ chịu kéo khi uốn trên 5,0 MPa, cường độ chịu nén trên 40 MPa và độ mài mòn nhỏ hơn 0,3 g/cm 2 , phù hợp để làm mặt đường bê tông xi măng tới đường cấp I; Sử dụng riêng cát mịn (không kết hợp mạt đá), xi măng và phụ gia như trên, có thể nâng cao được cường độ kéo khi uốn của bê tông tới mức tương đương bê tông sử dụng cát mịn kết hợp mạt đá (cường độ chịu kéo khi uốn trên 5,0 MPa và cường độ chịu nén trên 40 MPa), nhưng không làm giảm được độ mài mòn của bê tông xuống mức nhỏ hơn 0,3 g/cm 2 . Ngoài ra, bê tông sử dụng cát mịn còn bị mất nước, tách vữa, co mềm mạnh hơn bê tông sử dụng cát thô và bê tông sử dụng cát mịn kết hợp mạt đá. Do đó, bê tông loại này chỉ có thể phù hợp để làm mặt đường bê tông xi măng cho đường cấp IV trở xuống hoặc sân bãi khi có biện pháp công nghệ thích hợp nhằm hạn chế nứt mặt bê tông.

Toàn văn luận án.

Tóm tắt luận án.

Đóng góp mới luận án.

 

Các tin liên quan