Tin hoạt động

Giấy mời Hội thảo khoa học quốc tế “Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2017-MSC 2017”

Ngày tạo : 26/10/2017

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2017-MSC 2017”.

Thời gian tổ chức: 8h ngày 10 tháng 11 năm 2017.

Địa Điểm: Hội trường U 401, nhà U Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin chi tiết bấm vào đây.

Các tin liên quan