Tin hoạt động

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng IBST

Ngày tạo : 15/06/2022

Ngày 15/6/2022, tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng IBST tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng, Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020, 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Đại Minh, nguyên Viện trưởng, thành viên Hội đồng quản trị; đại diện các phòng chức năng; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty.

Đại hội được thực hiện dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, gồm: ông Nguyễn Hoàng Anh – Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, ông Hoàng Mạnh – Thành viên HĐQT.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Thay mặt cho công ty, bà Phạm Hồng Nhung, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo báo cáo, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19 nhưng toàn thể CNVCLĐ Công ty đã đoàn kết, cùng nỗ lực cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định trong hoạt động kinh doanh: năm 2020 sản lượng ký mới hợp đồng đạt 62,9 tỷ đạt 157% kế hoạch; năm 2021 sản lượng ký mới hợp đồng đạt 62,7 tỷ đạt 157% so với kế hoạch. Công ty tập trung vào một số lĩnh vực hoạt động như: Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, thẩm tra, tư vấn và ứng dụng công nghệ mới,… Ngoài ra Công ty còn tham gia lĩnh vực quản lý dự án, tư vấn giám sát, kiểm định chất lượng công trình và hợp tác với nước ngoài.

Tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, phát triển bền vững, nâng cao sản lượng, Công ty đặt ra một số định hướng phát triển năm 2022: tập trung phát triển thế mạnh của Công ty, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực mới như Quản lý dự án, tư vấn giám sát, thiết kế trong lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; đào tạo nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật,…

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, các tờ trình về các nội dung với tỷ lệ nhất trí cao gồm: Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính 2020, 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, phương án phân chia lợi nhuận, tờ trình về thù lao HĐQT và BKS, tờ trình thay đổi Điều lệ hiện hành của Công ty; tổ chức miễn nhiệm HĐQT và BKS cũ; tổ chức bầu nhiệm kỳ mới HĐQT và BKS,...

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể, HĐQT gồm 5 thành viên: Ông Nguyễn Hoàng Anh, bà Nguyễn Thị Hoa, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Thanh Tú, ông Lê Quý Cầm; Ban kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Thị Yến, Bà Lại Vi Bình Ta Nhi, ông Nguyễn Duy Hà.

Hội đồng quản trị và BKS đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ mới, bầu ông Nguyễn Hoàng Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Yến làm trưởng Ban Kiểm soát.

 

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt trước Đại hội

 

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

 

Đại hội cũng đã ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 sức khỏe, với sức trẻ đầy nhiệt huyết, có nhiều tham vọng trong hoạt động phát triển Công ty thời gian tới. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục kiểm soát hoạt động công ty đi đúng pháp luật, đúng quy định. Viện trưởng cho rằng, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thể hiện được sự am hiểu pháp luật về điều hành hoạt động của Công ty cổ phần đánh dấu thành công nhất định của Công ty. Với năng lực, kinh nghiệm và thành công trong thời gian qua, Công ty sẽ có bước phát triển vững chắc trong quá trình điều hành hoạt động, thực hiện tốt nội dung, định hướng, điều lệ Công ty. Bên cạnh đó, Viện trưởng đề nghị Công ty cần lưu ý một số nhiệm vụ sau: Bảo toàn vốn nhà nước của Viện và hoạt động có lợi nhuận; Tất cả các hoạt động lớn của Công ty phải báo cáo với Viện và được thông qua trong điều lệ; Mô hình hoạt đồng Công ty chưa phù hợp còn cồng kềnh; Công ty hoạt động cần tuân thủ pháp luật; Hoạt động Công ty cần có sự kết nối với hoạt động chung của Viện, xây dựng quy chế rõ ràng; quan tâm đến phát triển năng lực.

Thay mặt HĐQT, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh hứa sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, sẽ cố gắng, nỗ lực phấn đấu cùng HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể CNVCLĐ Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thành công tốt đẹp, toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội.

 

 

Các tin liên quan