Tin hoạt động

Ban hành và công bố tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 91/2021/IBST và TCCS 92/2021/IBST

Ngày tạo : 27/04/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng ban hành và công bố 02 tiêu chuẩn cơ sở: 1) TCCS 91/2021/IBST: Cọc Small NS Eco-pile - Tiêu chuẩn thiết kế 2) TCCS 92/2021/IBST: Cọc Small NS Eco-pile - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

 

Đây là sản phẩm của quá trình hợp tác nghiên cứu chung giữa Viện KHCN Xây dựng (IBST) và công ty Nippon Steel Metal Product Co., Ltd Nhật Bản (NSMP). Cọc Small NS Eco-pile là loại cọc nhỏ có thể thi công trong khu vực chật hẹp, ít gây ô nhiễm, hạn chế tiếng ồn và có thể kết hợp thí nghiệm nén tĩnh không dùng đối trọng. Đây là công nghệ đã được sử dụng nhiều tại Nhật Bản, Viện KHCN Xây dựng sẽ phối hợp cùng với Nippon Steel Metal Product Co., Ltd xúc tiến ứng dụng cọc Small NS Eco-pile tại Việt Nam trong việc thiết kế, gia cố nền móng cho công trình.

Các tin liên quan