Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 461-2/2023VKH, sản phẩm: Tro bay tại chân silô và tại bãi chứa làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Ngày tạo : 12/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 461-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay tại chân silô và tại bãi chứa làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn.

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần.

Địa chỉ:

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.                                      

Phù hợp:

TCVN 8825:2011.

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 10/01/2024 đến ngày 09/01/2027.

(Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 12/2024 và 12/2025)

 

Các tin liên quan