Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 091-2/2022VKH-2, sản phẩm: Gạch Terazo

Ngày tạo : 05/06/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 091-2/2022VKH-2

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch Terazo

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH xây dựng và Sản xuất Thành Huy

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/5/2024 đến 27/5/2025

 

Các tin liên quan