Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 218-1/2023VKH

Ngày tạo : 21/02/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 218-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát:

- PCB40-MS và PCB50-MS;

- PCB40-HS và PCB50-HS.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng xanh HAMACO.

Địa chỉ:

KCN Sông Hậu - Giai đoạn 1, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phù hợp với:

TCVN 7711:2013.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 08 tháng 02 năm 2024 đến ngày 07 tháng 02 năm 2027.

(Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần đánh giá

giám sát vào tháng 08/2024 và 08/2025)

Các tin liên quan