Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 004/2023VKH, sản phẩm: Hỗn hợp tro bay Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper và xỉ than (tro đáy) theo tỷ lệ 1:1 về khối tích làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 16/01/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 004/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp tro bay Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper và xỉ than (tro đáy)  theo tỷ lệ 1:1 về khối tích làm vật liệu san lấp

Đơn vị thu gom và phối trộn:

Công ty TNHH Môi trường Mê Kông.

Địa chỉ:

232-234 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

14/01/2023 đến 13/01/2024

 

Các tin liên quan