Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 067-1/2024VKH

Ngày tạo : 07/03/2024

 

Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 067-1/2024VKH

 Chứng nhận sản phẩm:

+ Vữa (keo) dán gạch loại C1, mã hiệu HMG-01.

+ Vữa (keo) dán gạch loại C2, mã hiệu HMG-02 và HMG-03.

Đơn vị sản xuất:

Công ty CP kinh doanh sản xuất VLXD Hoàn Mỹ.

Địa chỉ:

Số 43/58A Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Phù hợp với:

TCVN 7899-1:2008.

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 05 tháng 3 năm 2024 đến ngày 04 tháng 3 năm 2025.

 

Các tin liên quan