Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 197-2/2020VKH, sản phẩm: Cọc bê tông cốt thép - tiết diện vuông

Ngày tạo : 21/11/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 197-2/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cọc bê tông cốt thép - tiết diện vuông.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần Bê tông Tây Đô.

Địa chỉ:

Trụ sở: Km 14, QL 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.          

Nhà máy: 168 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.                                                    

Phù hợp:

TCVN 9394:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

22/10/2022 đến 21/10/2023

Các tin liên quan