Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 035/2024VKH, sản phẩm: Tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp.

Ngày tạo : 05/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 035/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp.

Đơn vị sản xuất:

Công ty HUALON CORPORATION Việt Nam.

Địa chỉ:

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Đơn vị thu gom, vận chuyển:

Hộ kinh doanh Ngô Thị Thuần.

Địa chỉ:

Tổ 25, Ấp Hương Phước (Tờ bản đồ số 62 tờ số 49), xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phù hợp với:

TCVN 12249:2018.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị: đối với tro xỉ đốt than tại kho chứa của đơn vị sản xuất

từ ngày 04/3/2024 đến ngày 03/3/2025.

 

Các tin liên quan