Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 006/2024VKH, sản phẩm: Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước loại PC, PHC cấp tải A, B, C đường kính tới D600

Ngày tạo : 16/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 006/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước loại PC, PHC cấp tải A, B, C đường kính tới D600. Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH một thành viên bê tông HAMACO - HẬU GIANG.

Địa chỉ:

Khu Công Nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai Đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phù hợp với:

TCVN 7888:2014.

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến ngày 14 tháng 01 năm 2027.

 

Các tin liên quan