Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 005-2/2024VKH, sản phẩm: Hỗn hợp cát lẫn bột giấy và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 cát lẫn bột giấy - 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 23/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 005-2/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp cát lẫn bột giấy và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 cát lẫn bột giấy - 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp.

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải:

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến.

Địa chỉ:

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Phù hợp với:

TCVN 12249:2018.

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 22/01/2024 đến ngày 21/01/2025.

 

Các tin liên quan