Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 018/2024VKH, sản phẩm: Cửa HGF FIREPROOF – cửa đi

Ngày tạo : 23/02/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 018/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cửa HGF FIREPROOF – cửa đi.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần HISUNG Việt nam

Địa chỉ:

+ Văn phòng: Số 25, ngõ 73, Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Nhà máy: Lô 2, Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Phù hợp với:

TCVN 9366-1:2012

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 05 tháng 02 năm 2024 đến ngày 04 tháng 02 năm 2025.

 

Các tin liên quan