Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 093/2024VKH, sản phẩm: thanh định hình nhôm loại 6063T5 độ dày từ 0,6÷3mm

Ngày tạo : 25/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 093/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Thanh định hình nhôm loại 6063T5 độ dày từ 0,6÷3mm.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp Hà Nội.

Địa chỉ:

Thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Phù hợp với: 

TCVN 12513-2 và TCVN 12513-7.

 Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 25 tháng 3 năm 2024 đến ngày 24 tháng 3 năm 2025.

 

Các tin liên quan