Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 116-2/2023VKH, sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương

Ngày tạo : 26/06/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 116-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Sơn tường dạng nhũ tương

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Sơn Hóa chất Phượng Hoàng

Phù hợp:

TCVN 8652:2020

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

23/6/2023 đến 23/6/2024

 

Các tin liên quan