Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 460-1/2023VKH, sản phẩm: tro xỉ đốt than tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 14/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 460-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

tro xỉ đốt than tại bãi chứa làm vật liệu san lấp.

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải:

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến.

Địa chỉ:

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

04 tháng 12 năm 2023 đến ngày 03 tháng 12 năm 2024

 

Các tin liên quan