Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 029-4/2022VKH, sản phẩm: Cửa sổ và cửa đi bằng nhôm

Ngày tạo : 11/04/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 029-4/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cửa sổ và cửa đi bằng nhôm

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần EUROWINDOW

Phù hợp:

TCVN 9366-2:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

01/4/2022 đến 31/3/2025

 

Các tin liên quan