Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 521-1/2023VKH, sản phẩm: Hố ngăn mùi và hố thu nước mưa bằng bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

Ngày tạo : 18/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 521-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hố ngăn mùi và hố thu nước mưa bằng bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần An Phú Hưng Group

Phù hợp:

TCVN 10333-1:2014

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

16/01/2024 đến 16/01/2025

 

Các tin liên quan