Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 219/2023VKH, sản phẩm: Bê tông bột trộn sẵn UHPC mã hiệu TH-UHPC(G)-120/7; TH-UHPC(G)-130/8 và TH-UHPC(G)-150/8

Ngày tạo : 02/08/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 219/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông bột trộn sẵn UHPC mã hiệu TH-UHPC(G)-120/7; TH-UHPC(G)-130/8 và TH-UHPC(G)-150/8.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng.

Địa chỉ:

- Trụ sở: 272 đường Lê Đại Hành, tổ 7, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang,

   tỉnh Tuyên Quang.

- Nhà máy: Thôn Cây khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Phù hợp:

NF-P18-470:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

04/8/2023 đến 03/08/2026

 

Các tin liên quan