Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 427-2/2023VKH, sản phẩm: keo chít mạch

Ngày tạo : 22/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 427-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Keo chít mạch.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần công nghệ Silicat Việt Nam.

Địa chỉ:

Số 11 ngõ 83/25/2 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Phù hợp:

TCVN 7899-3:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 05 tháng 12 năm 2023 đến ngày 04 tháng 12 năm 2024.

 

Các tin liên quan