Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 410/2023VKH, sản phẩm: Hỗn hợp đất tạp chất tách từ phế liệu sau xử lý (đất phế) và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 06 đất phế và 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 02/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 410/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp đất tạp chất tách từ phế liệu sau xử lý (đất phế) và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 06 đất phế và 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp.

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải:

Công ty cổ phần Thành Đại Phú Mỹ.

Địa chỉ:

Đường 2A, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 31/10/2023 đến ngày 30/10/2024.

 

Các tin liên quan