Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 111-2/2021VKH-2 (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: gạch bê tông tự chèn

Ngày tạo : 22/06/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 111-2/2021VKH-2 (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông tự chèn

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần tổng hợp AC

Địa chỉ:

B5-87, đường số 20, KDC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Phù hợp:

TCVN 6476:1999

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

16/6/2023 đến 15/6/2024

 

Các tin liên quan