Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 101-1/2020VKH, sản phẩm: VỮA (KEO) DÁN GẠCH

Ngày tạo : 05/05/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 101-1/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

vữa (keo) dán gạch

-    Loại C1 mã hiệu HMG-03;

-    Loại C2 mã hiệu HMG-02.

Đơn vị được cấp:

Công ty CP kinh doanh sản xuất VLXD hoàn mỹ

Phù hợp:

TCVN 7899-1:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

23/02/2022 đến 22/02/2023

Các tin liên quan