Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 237-2/2023VKH, sản phẩm: Xỉ đáy lò khí hóa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 09/08/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 237-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Xỉ đáy lò khí hóa làm vật liệu san lấp

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Địa chỉ:

Đường Trần Nguyên Hãn - phường Thọ Xương - thành phố Bắc Giang.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

ngày 08/08/2023 đến 07/08/2026.

 

Các tin liên quan