Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 039-2/2022VKH, sản phẩm: Tro xỉ nhiệt điện đốt than tại chân silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 14/04/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 039-2/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than tại chân silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Đơn vị được cấp:

Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

15/4/2022 đến 14/4/2025

 

Các tin liên quan