Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 099/2020VKH, sản phẩm: Bê tông dùng trong môi trường xâm thực

Ngày tạo : 13/09/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 099/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông dùng trong môi trường xâm thực.

- Bê tông dùng trong môi trường ăn mòn do carbonnat hóa loại XC1, XC2, XC3 và XC4;

- Bê tông dùng trong môi trường ăn mòn do ion Clo loại XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 và XD3;

- Bê tông dùng trong môi trường ăn mòn do hóa chất từ đất và nước ngầm loại XA1, XA2 và XA3.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH một thành viên bê tông HAMACO - Hậu Giang

Địa chỉ:

Khu Công Nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai Đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12041:2017

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/9/2022 đến 09/9/2023

 

Các tin liên quan