Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 177/2022VKH, sản phẩm: tro đáy tại silô nhà máy nhiệt điện - Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 17/10/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 177/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

tro đáy tại silô nhà máy nhiệt điện - Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa làm vật liệu san lấp

Đơn vị phân phối:

Công ty TNHH môi trường Mê Kông.

Địa chỉ:

232-234 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

28/10/2022 đến 27/10/2023

 

Các tin liên quan