Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 289/2023VKH, sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa - Cát hạt thô

Ngày tạo : 23/08/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 289/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa - Cát hạt thô.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH MTV xây dựng Minh Gia Huy.

Địa chỉ:

A24/24 Quốc lộ 50, Ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 7570:2006

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

ngày 10/8/2023 đến 09/8/2024.

 

Các tin liên quan