Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 102-1/2023VKH

Ngày tạo : 13/06/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 102-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

+ Gạch TERAZO (300 x 300 x 50 mm) - GTR1-300x300x50;

+ Gạch TERAZO (400 x 400 x 30 mm) - GTR2-400x400x30.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Vinh Vinh.

Địa chỉ:

Số 150, đường 30/4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Phù hợp với:

TCVN 7744:2013

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn tiếp 12 tháng sau lần đánh giá giám sát vào tháng 5/2025.

 

Các tin liên quan