Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 232-2/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Ngày tạo : 14/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 232-2/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

 Chứng nhận sản phẩm:

+ GẠCH TERAZO, kích thước 300 x 300 x 50 mm;

+ GẠCH TERAZO, kích thước 300 x 300 x 30 mm;

+ GẠCH TERAZO, kích thước 400 x 400 x 30 mm.

 Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Thuận Phát Thành.

Địa chỉ:

Số 5B QL91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 06 tháng 12 năm 2023 đến ngày 05 tháng 12 năm 2024.

 

Các tin liên quan