Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 084-1/2023VKH, sản phẩm: Tro bay khởi động lò nhà máy điện - công ty TNHH Hưng Nghiệp formosa làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 24/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 084-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay khởi động lò nhà máy điện - công ty TNHH Hưng Nghiệp formosa làm phụ gia khoáng cho xi măng

Đơn vị thu gom và vận chuyển:

Công ty cổ phần đầu tư và tiếp vận Mê Kông.

Địa chỉ:

232-234 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

19/5/2023 đến 18/5/2024

 

Các tin liên quan