Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 400-2/2023VKH, sản phẩm: Hỗn hợp tro bay nhà máy điện - công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa và cát sông Tiền theo tỷ lệ 3:2 về khối tích làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 27/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 400-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp tro bay nhà máy điện - công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa và cát sông Tiền theo tỷ lệ 3:2 về khối tích làm vật liệu san lấp.

Đơn vị thu gom và phối trộn:

Công ty cổ phần đầu tư và tiếp vận Mê Kông.

Địa chỉ:

232-234 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 27 tháng 10 năm 2023 đến ngày 26 tháng 10 năm 2024.

 

Các tin liên quan