Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 146/2022VKH, sản phẩm: Gạch Terazo

Ngày tạo : 25/08/2022

 

Chứng nhận sản phẩm: Gạch Terazo

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Một thành viên HCJ CE

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/8/2022 đến 24/8/2023

 

Các tin liên quan