Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 424/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: Lưới thép hàn chế tạo từ thép vuốt nguội D4 đến D12

Ngày tạo : 27/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 424/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Lưới thép hàn chế tạo từ thép vuốt nguội D4 đến D12.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần lưới thép hàn Gia Phan.

Địa chỉ:

Số 12B Nguyễn Thị My, Ấp Thạnh An, xã Trung An, Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.                                               

Phù hợp:

TCVN 1651-3:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024.

(Giấy chứng nhận hợp chuẩn này sẽ được gia hạn hiệu lực sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 11/2024 và 11/2025)

 

Các tin liên quan