Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 461-1/2023VKH, sản phẩm: Tro xỉ tại chân silô và tại bãi chứa làm nền đường ô tô

Ngày tạo : 12/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 461-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ tại chân silô và tại bãi chứa làm nền đường ô tô

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty phát điện 3 - công ty cổ phần.

Địa chỉ:

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.                                      

Phù hợp:

TCVN 12660:2019.

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Từ ngày 10 tháng 01 năm 2024 đến ngày 09 tháng 01 năm 2027.

(Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 12/2024 và 12/2025)

 

Các tin liên quan