Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 222-5/2020VKH, sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát PCB40-MS

Ngày tạo : 30/08/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 222-5/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát PCB40-MS

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng xanh Hamaco

Địa chỉ:

KCN Sông Hậu - Giai đoạn 1, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 7711:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

02/8/2022 đến 01/8/2023

 

Các tin liên quan