Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 129-1/2024VKH, sản phẩm: Tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 15/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 129-1/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp.

Đơn vị sản xuất: 

Nhà máy giấy Xương Giang - Công ty CP xuất nhập khẩu Bắc Giang.

Địa chỉ:

Lô B8-B9-B11, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Phù hợp với:

TCVN 12249:2018.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/5/2025 đối với tro xỉ đốt than tại kho chứa của đơn vị sản xuất.

 

Các tin liên quan