Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 201/2023VKH, sản phẩm: thạch cao nhân tạo nhiệt điện Hải Phòng 1 dùng để sản xuất xi măng

Ngày tạo : 12/09/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 201/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Thạch cao nhân tạo nhiệt điện Hải Phòng 1 dùng để sản xuất xi măng.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.

Địa chỉ:

Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Phù hợp với:

TCVN 9807:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

ngày 22 tháng 8 năm 2023 đến ngày 21 tháng 8 năm 2024

 

Các tin liên quan