Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 038/2021VKH, sản phẩm: Vải địa kỹ thuật

Ngày tạo : 10/05/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 038/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Vải địa kỹ thuật

Đơn vị sản xuất:

Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại VNT

Địa chỉ:

K05B - Đường số 2- KCN Long Hậu - huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An.

Phù hợp:

TCVN 9844:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

20/4/2022 đến 19/4/2023

Các tin liên quan