Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 456/2023VKH, sản phẩm: bê tông thương phẩm mác M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500

Ngày tạo : 20/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 456/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm mác M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500.

Đơn vị sản xuất: 

Công ty TNHH bê tông Mê Kông thương tín Bạc Liêu.

Địa chỉ:

Ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.                   

Phù hợp:

TCVN 9340:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 14 tháng 12 năm 2024.

(Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn hiệu lực tiếp 12 tháng/ lần sau các lần

 đánh giá giám sát vào tháng 11/2024 và 11/2025)

 

Các tin liên quan