Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 214/2024VKH, sản phẩm: Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô

Ngày tạo : 10/07/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 214/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô.

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Duyên Hải.

Địa chỉ:

Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Phù hợp với:

TCVN 12660:2019.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

đối với tro xỉ tại bãi chứa của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2024 đến ngày 11 tháng 7 năm 2025.

 

Các tin liên quan