Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 087/2023VKH, sản phẩm: vữa (keo) dán gạch Loại C2 mã hiệu HMG-01.

Ngày tạo : 24/04/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 087/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

vữa (keo) dán gạch Loại C2 mã hiệu HMG-01.

Đơn vị được cấp:

Công ty CP kinh doanh sản xuất VLXD Hoàn Mỹ

Phù hợp:

TCVN 7899-1:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

21/04/2023 đến 20/04/2024

 

Các tin liên quan