Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 239/2022VKH, sản phẩm: Tro xỉ đốt than tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 28/12/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 239/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ đốt than tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Global Dyeing

Địa chỉ:

đường số 1 KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đơn vị thu gom, vận chuyển:

Công ty TNHH môi trường Mê Kông

Địa chỉ:

232-234 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

03/01/2023 đến 02/01/2024

 

Các tin liên quan