Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 428/2023VKH

Ngày tạo : 14/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 428/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

- Vữa khô trộn sẵn - vữa trát, mác M5, M7,5 và M10;

- Vữa khô trộn sẵn - vữa xây, mác M5, M7,5 và M10.

Đơn vị sản xuất:

Công ty CP kinh doanh sản xuất VLXD Hoàn mỹ

Địa chỉ:

Số 43/58A Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Phù hợp:

TCVN 4314:2022

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

Từ ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến ngày 06 tháng 11 năm 2024.

 

Các tin liên quan