Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 344/2023VKH, sản phẩm: gạch trang trí đất sét nung

Ngày tạo : 29/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 344/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch trang trí đất sét nung.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai.

Địa chỉ:

119 Điện Biên Phủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.                                             

Phù hợp:

TCVN 1450:2009

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Từ ngày 05 tháng 01 năm 2024 đến ngày 04 tháng 01 năm 2027.

(Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 12/2024 và 12/2025)

 

Các tin liên quan