Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 214-1/2023VKH, sản phẩm: Tro xỉ tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 14/07/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 214-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam).

Địa chỉ:

Cơ sở 1: đường số 01 khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đơn vị thu gom, vận chuyển:

Công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ Hoàng Huy Phát.

Địa chỉ:

Số 120/74/31D, KP6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

14/7/2023 đến 13/7/2024

 

Các tin liên quan