Chứng nhận hợp chuẩn

QR GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 325/2023VKH, sản phẩm: Tro xỉ đốt than tại kho chứa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 26/09/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 325/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ đốt than tại kho chứa làm vật liệu san lấp

Đơn vị sản xuất:

Công ty  TNHH SAM WOON IND.

Địa chỉ:

Lô I2, I3, I5-1 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Đơn vị thu gom:

Công ty TNHH ECO ENERGY.

Địa chỉ:

TT16A, Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

21/9/2023 đến ngày 20/9/2024.

 

Các tin liên quan