Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 136/2022VKH, sản phẩm: Khung xương trần bằng kim loại

Ngày tạo : 04/09/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 136/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Khung xương trần bằng kim loại gồm:

+ Khung trần treo nổi PTC01;

+ Khung trần treo chìm PTC02.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần khung trần Sky Việt Nam

Địa chỉ:

Tổ dân phố Dộc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp:

ASTM C635/C635M-13a

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

05/9/2022 đến 04/9/2023

Các tin liên quan